CT扫描机

市场价值计算器
 
Applied Filters

大陆 : 北美

  重置

制造截止年份 : 1998

  重置
Type : High frequency Reset
卖家的企业类型

请注意:该器械的搜索结果不含下述器械,如果您感兴趣,请选择相应器械:

可移动CT
 
 
 
 
物品详情
卖家详情
物品价格 (USD)
制造年份

快速查看

 
装置: CT扫描机
制造商: GE Healthcare
型号: HiSpeed ZX/i
地点: 美国, New Jersey
可商议
-